Systém kvality

Záměrem společnosti je sesouladit získané poznatky z jednotlivých segmentů výrobků a zákaznických požadavků na bezpečný výrobek. Společnost klade důraz na co nejšetrnější vliv své činnosti na životní prostředí a na své okolí a řídí se principy efektivního využívání a spotřeby energií. Toto hledisko je zohledňováno při rozhodování o nových investicích.

 

Zajištění systému kvality

Systém ISO je používán jako nástroj pro upevnění našich administrativních postupů. Zásady HACCP jsou uplatňovány ve všech krocích výrobního procesu.

Našim cílem je delegování odpovědnosti jednotlivým zaměstnancům a managerům jako investice do lidských zdrojů a jejich motivace pro zajištění kvality výrobku.

Společnost Smart wood Czech, s.r.o. v rámci skupiny smart wood chce konfrontovat své místo evropské špičky v oboru výrobků ze dřeva určených pro potravinářský průmysl. Proto ve svých činnostech uplatňuje Politiku kvalityPolitiku integrovaného systému managementu a dodržuje Základní hodnoty společnosti.